אסלק הלסוי – מיפוי דוגמאות

מתוך קיוקפסט 2018-לונדון תקציר על המרצה: אסלק הינו אחד מדמויות המפתח היום בעולם ה-BDD, והינו מייסד שותף של כלי ה-BDD המוביל כיום CUCUMBER, למיסוד תהליך BDD בעולם הJS. אסלק מעביר הרצאות שונות בנושא, הרצאותיו רהוטות ובהירות. תקציר: בהרצאה זאת אסלק מדגים את אחת הבעיות הנפוצות של יחידים וחברות שמאמצים את התפיסות של עולם הBDD אךהמשך לקרוא "אסלק הלסוי – מיפוי דוגמאות"